• 2013102394538759
 • 20150313015244303
 • 20150313015651239
 • 201310229473857
 • 1-5-Inch-Jacquard-Elastic-Band-With.jpg_220x220
 • 1-6
 • 2-6
 • 3-6
 • 4-3
 • 100_cotton_brown_woven_belt_webbing.jpg_220x220
 • 2013-golden-bed-mattress-tape-MAO45-1.jpg_220x220
 • 2013102385341801
 • 2013102395120643
 • 2013102412527443
 • 20150313125652232
 • 201503120602415237
 • 201503120602415275
 • Bed_Mattress_Webbing_Mattress_Tape_Mattress_Band.jpg_220x220
 • day-vien-pp
 • day-vien-pp-b
 • day-vien-pp-bl
 • day-vien-pp-or

Sản phẩm PP tape được sử dụng nhiều nhất trong ngành Công nghiệp  giày da, túi xách. Đây là phụ liệu gắn liền không thể thay thế đối với ngành túi xách nói chung.

Ứng dụng : Ba lô – cặp học sinh, túi golf, dày dép…