• 20131026114052184
  • 20131024121432558
  • vien-nylon-g
  • vien-nylon-gr
  • vien-nylon-mc
  • vien-nylon-mcl
  • vien-nylon-mo
  • vien-nylon-tr

Nylon tape có độ bền, sức kéo cao hơn các nguyên liệu khác đồng thời còn sáng hơn và mượt hơn khi chạm nhẹ vào, đó chính là ưu thế làm cho sản phẩm nylon tape có giá trị cao hơn các sản phẩm cùng thiết kế nhưng sử dụng loại nguyên liệu khác.