• 2013102294746486
 • 1-5-Inch-Jacquard-Elastic-Band-With.jpg_220x220
 • 1-6
 • 1-inch-jacquard-elastic-band.jpg_220x220
 • 2-6
 • 3-6
 • 3mm-elastic-custom-color-3mm-elastic-band.jpg_220x220
 • 30mm-knitted-woven-elastic-band.jpg_220x220
 • 100-Polyester-Tape-Elastic-Webbing-For-Lashing.jpg_220x220
 • 2015_new_style_stripe_elastic_band.jpg_220x220
 • 201310229473857
 • 201310229848204
 • 2013102114199339
 • 2013102114278816
 • 2013102114743642
 • 2013102114936478
 • 2013102210632275
 • 2013102293749569
 • 2013102294248586
 • 2013102294358127
 • 2013102294451333
 • 2013102294611795
 • 2013102294816867
 • 2013102294955554
 • 2013102295114550
 • 2013102295352970
 • 2013102611452949
 • 20131021141038642
 • 20131021141241677
 • 20131021142633466
 • 20131022102459447
 • 20131022102614183
 • 20131022102711961
 • 20131022102950508
 • 20131022103231331
 • 20131022103417665
 • 20131026114641941
 • 20150312061258902
 • 20150313012904745
 • 20150313012943950
 • 20150313013020525
 • 20150313013116114
 • 20150313013543925
 • 20150313014830993
 • 20150313015244303
 • 20150313015330466
 • 20150313015651239
 • Black-Heavy-Duty-Waistband-Elastic-Band-Trim.jpg_220x220
 • Colour-Elastic-ribbon-roll.jpg_220x220
 • Crochet-Wide-Elastics-in-Roll.jpg_220x220
 • Custom-cream-Elastic-loop.jpg_220x220
 • Custom-Elastics-for-underwear-waistband.jpg_220x220
 • Custom-Wide-Elastics-for-support-belt.jpg_220x220
 • custom-woven-elastics.jpg_220x220
 • eeae11fd-59c5-40d6-addc-51478e029aca
 • eyelet-elastics-for-clothes.jpg_220x220
 • Factory-wholesale-custom-printed-elastic-bands.jpg_220x220
 • Favorable-garment-accessory-knit-elastic-band.jpg_220x220
 • garment-accessory-polyester-corn-grain-elastic-webbing.jpg_220x220 - Copy
 • high-quality-nylon-woven-elastic-band-for.jpg_220x220
 • Jacquard-Elastic-Waistband.jpg_220x220
 • strong-Elastics-for-breathable-brace.jpg_220x220
 • wholesale-high-visibility-jacquard-2-inch-cotton.jpg_220x220
 • Wide-Polyester-Stretch-Belt.jpg_220x220
 • Woven-Elastic-High-elasticity-woven-elastic-band.jpg_220x220
 • day-thun-tclo
 • day-thun-y
 • day-thun-nu
 • day-thun-tcl
 • day-thun-n
 • day-thun-fc
 • day-thun-br
 • day-thun-bro
 • day-thun-bb
 • day-thun-bl
 • day-thun-blu
 • day-thun-bre
 • day-thun-gr
 • day-thun-na
 • day-thun-s

Elastic là một loại phụ liệu không thể thiếu đối với lĩnh vực thời trang thể thao nói riêng và ngành công nghiệp may mặc nói chung. Cho đến bay giờ Elastic đã có một bước tiến rất xa, không chỉ đơn thuần là độ đàn hồi tốt mà hiện tại nó còn được dùng để trang trí bên ngoài với nhiều màu sắc và kiểu dệt khác nhau.

Hiện tại chúng tôi cung cấp: Braided Elastic có 2 loại tròn và dẹp, Knitting tape, needle elastic, jacquar elastic.

Các kiểu dệt trên quý khách có thể lựa chọn tất cả các chất liệu sợi kết hợp với spandex hoặc latex tuỳ ý thích.