Chỉ may

Chỉ may là phụ liệu may mặc không thể thiếu trong ngành công nghiệp hiện nay. Chúng tôi sản xuất chỉ may nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường may mặc trong và ngoài nước