• Cotton-twill-herringbone-tape-100-cotton-twill.jpg_220x220
 • 1-1-25-1-5-inch-100.jpg_220x220
 • 25mm-cotton-1-inch-polyester-webbing.jpg_220x220
 • 2015-best-sale-of-herringbone-webbing-tape.jpg_220x220
 • 201310269236406
 • 2013102311351990
 • 2013102393738826
 • 2013102412647259
 • 2013102414127658
 • 2013102414144671
 • 2013102691918176
 • 20131023104459811
 • 20131023105021112
 • 20131023105133976
 • 20131023105459674

Chúng tôi sản xuất các loại dây tape với chất liệu cotton có khả năng nhuộm màu với đa số  màu sắc đặc biệt là thiết kế phù hợp với yêu cầu khách hàng.

Ứng dụng : quần áo, thiết bị y tế, gia dụng…