• 20131024141516776
 • 100-polyester-round-shoelaces-drawcords.jpg_220x220
 • 2016-new-products-customized-style-elastic-fiber.jpg_220x220
 • 2013102691224374
 • 2014111144252879
 • 20131024141616177
 • 20150313020903549
 • 20150313020957826
 • 20150313021026291
 • 20150313022042586
 • 20150313022347646
 • 20150313022516152
 • 20150313022736376
 • 20150313022934402
 • 20150313023123395
 • 20150313023224149
 • 201308221857139892
 • 201308221914316949
 • 201308221915238496
 • 201308221923572105
 • 201308221924551281
 • 201308281706385973
 • 201308281714057200
 • 201308281727272707
 • 201308281731043225
 • 201308281850493328
 • 201308291057008592
 • 201308291157185816
 • 201308291314443161
 • 201308291318561548
 • 201308291322084981
 • 201308291326042428
 • 201308291329242777
 • 201308291332363555
 • 201309021143571734
 • 201309021158287224
 • 201309021428592873
 • 201309051619371987
 • 2013082817025645110
 • camouflage-design-round-polyester-drawcord-for-hoodies.jpg_220x220
 • Cord-shoelace.jpg_220x220
 • Craft-Color-Twisted-Paper-Twine-Rope-Braided.jpg_220x220
 • Custom-Silicone-Dipped-Tips-Drawcord-Dipped-End.jpg_220x220
 • High-Quality-Round-Cotton-Rope-Cotton-Drawcord.jpeg_220x220
 • Polyester-Piping.jpg_220x220
 • Polyester-Piping-Cord.jpg_220x220
 • Silicone-ends-drawcord-custom-shoelace-with-silicone.jpg_220x220
 • waxed-shoelace.jpg_220x220

Hàng loạt dây drawcord được thiết kế đa dạng có độ bền cao hơn và mạnh mẽ hơn. Để nâng cao hiệu suất đáp ứng nhu cầu khách hàng công nghiệp và người sử dụng cuối cùng, chúng tôi đã  chuan bị một loạt các màu sắc cho phù hợp hơn với từng loại chất liệu khác nhau tạo nên loại drawcords có thể phục vụ các ứng dụng công nghiệp và thong mại đa dạng hơn.

Có nhiều hình ảnh và nhiều kích thước bạn có thể lựa chọn màu sắc, chất liệu : Cotton, Poly, PP, Spun, Nylon.